Стягнення заборгованості (боргу)

Адвокат Ящук Наталія Анатоліївна є професіоналом у сфері стягнення заборгованості, боргу. В результаті надання правової допомоги в цій категорії спорів у досудовому порядку боржниками погашено 96 відсотків боргів. Також, в результаті копіткої та постійної роботи, пильності у сфері виконавчого провадження та оскарження дій виконавця адвокатом боржниками проведено повне виконання за виконавчими листами, судовими наказами. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці висловили подяку адвокату Ящук Наталії Анатоліївні за важку, але дуже результативну практику зі стягнення заборгованості, боргу, що представлено на цьому сайті в розділі Клієнти.

Надання юридичних послуг зі стягнення заборгованості здійснюється адвокатом у трьох напрямках.

1. Досудове стягнення заборгованості, боргу:

Досудове діловодство у спорах щодо стягнення заборгованості, боргу часто є підготовчою стадією до розгляду справи в суді. Наприклад, якщо в договорі не вказані терміни оплати, терміни повернення боргу або ж вказана умова - обов'язковий напрямок претензії. У цих випадках досудове діловодство є обов'язковою складовою в процесі зі стягнення заборгованості, боргу.

Однак, у разі, якщо досудове врегулювання спору не є обов'язковим, вдавшись до допомоги сумлінного адвоката можна повернути свої кошти, не ходячи по судах, і не сплачуючи судові збори.

При вирішенні таких завдань як стягнення заборгованості (боргу) в короткі терміни залежно від джерела походження заборгованості, боргу використовуються такі правові інструменти:

  • підготовка та направлення претензії-вимоги,
  • підготовка та направлення досудового попередження,
  • звернення до державних органів та служб, а саме: до правоохоронних органів, органів податкової служби,
  • органів опіки та піклування (заборгованість з аліментів), інспекції праці (заборгованість із виплати заробітної плати, відпускних) та інших інстанцій.

2. Судове стягнення заборгованості, боргу:

Стягнення заборгованості через суд полягає у відкритті адвокатам провадження за первинними документами клієнта, які свідчать про існування заборгованості (боргу). На підставі наданих документів, фактів, адвокатом готується позовна заява на суму заборгованості (боргу) і, застосовуючи всілякі правові інструменти, адвокат збільшує суму боргу за рахунок нарахування всіляких санкція (штрафів, пені, відсотків за користування чужими коштами, збитків, моральної шкоди).

3. Стягнення заборгованості (боргу) на стадії виконавчого провадження:

Якщо позивачем отримано рішення суду, яке набрало законної сили, але заборгованість все ще не погашена відповідачем у добровільному порядку, тоді на підставі виконавчого листа, судового наказу відкривається виконавче провадження.

Адвокат оперативно проводить низку підготовчих дій перед подачею виконавчого документа. Перевіряє відповідність усіх реквізитів у виконавчому документі, отримує інформацію про рухоме та нерухоме майно відповідача (боржника) та негайно подає виконавчий документ разом з підготовленою заявою про накладення арешту на рахунки та майно, наявне у відповідача (боржника) до відповідного відділу державної виконавчої служби за місцем проживання боржника (відповідача) або за місцем проживання боржника). І далі, шляхом постійного контролю, безпосередньої участі та оскарження дій і бездіяльностей боржника сприяє виконанню.

Якщо позивач (стягувач) має підстави припускати, що боржник має можливість провести виконання або погасити заборгованість (борг), то адвокат, за погодженням зі стягувачем, готує заяву про невиконання рішення суду згідно зі статтею 382 Кримінального кодексу України. Судова практика в подібних кримінальних справах стоїть на боці стягувача. Недобросовісні боржники притягуються до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення.Судова практика притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду

16.10.2012 Дело № 2012/1-1036/2011

1/2012/291/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ   УКРАИНЫ

15 октября 2012 г. суд Октябрьского района г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Чижиченко Д.В.

при секретаре Косенко С.Н.

с участием прокурора  Лесенко О.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепропетровска, гражданина Украины, украинца, женатого, с высшим образованием, работающего на должности директора ЧФ «Викар», ранее не судимого, прописанного  и проживающего по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

08 июня 1994 года зарегистрировано частную фирму «Викар»идентификационный код юридического лица: 22641225; местонахождение юридического лица: Комсомольское шоссе, дом.47, кв.80, г. Харьков. Согласно приказу ЧФ «Викар»№1 от 08.06.1994 года  директором указанного предприятия назначен ОСОБА_1, который фактически на данный момент им является, и как гражданин Украины в своей  повседневной деятельности обязан придерживаться требованиям Конституции Украины, Уголовного кодекса Украины, Хозяйственно процессуального кодекса Украины, а так же иных нормативно правовых документов. Кроме того, ОСОБА_1  согласно п.п. 4.3. устава ЧФ «Викар»от 08.06.1994 года, как директор фирмы имеет право осуществлять оперативное руководство предприятием, без доверенности имеет право действовать от имени предприятия, представлять его интересы на всех отечественных и иностранных предприятиях в фирмах и организациях, заключать договора и контракты в том числе по найму работников предприятия, выполняет иные функции в пределах прав установленных уставом. 25 августа 2001 года в г. Харькове между ЧФ «Викар»в особе директора ОСОБА_1 и ГП МОУ «Харьковская контора материально-технического обеспечения»в особе бывшего директора ОСОБА_2, был заключен договор аренды государственного имущества №6. Согласно с п.1 указанного договора аренды ГП МОУ «Харьковская контора материально технического обеспечения»передает, а ЧФ «Викар»принимает в срочное оплатное пользование нежилое помещение «Мастрская»строение инв. № 31 военного городка № 92 общей площадью 203 м2, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Цементная, д. 3. Помещение было передано ЧФ «Викар», согласно акта прийома-передачи. В последующем ЧФ «Викар», перестала выполнять требования  указанного договора, а именно не перечисляло оплату денежных средств, согласно, указанного договора за использование помещения «Мастерская», которая расположена по адресу: г. Харьков, ул. Цементная, д. 3. 03 сентября 2010 года ГП МОУ «Харьковская контора материально-технического обеспечения»в Хозяйственный суд Харьковской области, был подан иск- «О возмещении задолженности по арендной платы и расторжения договора аренды». По результатам рассмотрения вышеуказанного иска ГП МОУ «Харьковская контора материально-технического обеспечения»Хозяйственным судом Харьковской области 01.12.10 г. вынесено решение по делу № 53/282-10, согласно которого ЧФ «Викар»обязано освободить нежилое помещение «Мастерскую»сооружение № 31 военного городка № 92 общей площадью 203 кв.м. о чем  необходимо издать приказ после вступления решения  в законную силу. 04 апреля 2011 года Хозяйственным судом Харьковской области согласно решения от 01.12.10 изданный указ на принудительное выполнение решения по делу № 53/282-10, согласно которого ЧФ «Викар», обязано освободить нежилое помещение «Мастерскую»строение № 31 военного городка № 92 общей  площадью 203 кв. м., которое расположено по адресу: г. Харьков, ул. Цементная, д. 3. Также, 30.12.2008 года  между ЧФ «Викар»в особе исполняющего обязанности директора ОСОБА_1 и ГП МОУ «Харьковская контора материально-технического обеспечения»в особе исполняющего обязанности директора ОСОБА_3 был заключен договор аренды государственного имущества №18. Согласно с п.1 оказанного договора аренды ГП МОУ «Харьковская контора материально-технического обеспечения»передало,  а ЧФ «Викар»приняло в срочное платное пользование оборудование, а именно: шарнирный станок инв. № 105, рейсмусовый станок инв. № 108 и станок деревообрабатывающий инв. № 345. Данное оборудование было передано согласно двухстороннего акта прийома-передачи. В дальнейшем ЧФ «Викар», перестала выполнять требования указанного договора, а именно не оплачивать денежные средства согласно указанного договора за пользование оборудованием. 03 сентября 2010 года ГП МОУ «Харьковская контора материально-технического обеспечения»в Хозяйственный суд Харьковской области был подан иск «О возмещении задолженности по арендной плате и расторжения договора аренды». По результатам рассмотрения иска ГП МОУ «Харьковская контора материально-технического обеспечения» Хозяйственным судом Харьковской области 13.12.10 вынесено решение по делу № 61/262-10, согласно которого ЧФ «Викар»обязано вернуть оборудование, а именно: шарнирный станок инв. № 105, рейсмусовый станок инв. № 108 и станок деревообрабатывающий инв. № 345, о чем необходимо издать приказ после вступления решения в законную силу. 31 декабря 2010 года  Хозяйственным судом Харьковской области, согласно решения по делу № 61/262-10, согласно которого ЧФ «Викар»обязано возвратить ГП МОУ «Харьковская контора материально-технического обеспечения»шарнирный станок инв. № 105, рейсмусовый станок инв. № 108 и станок деревообрабатывающий инв. № 345. 05 мая 2011 года постановлением Октябрьского отдела государственной исполнительной службы Харьковского городского управления юстиции, вынесено постановление «Про открытие исполнительного производства» № 26253639, согласно приказа № 53/282-10 выданного 04.04.11. Хозяйственным судом Харьковской области, а так же постановление «Про открытие исполнительного производства»№ 26254239, согласно приказа № 61/262-10 выданного 31.12.10. тем же  судом. Согласно указанных постановлений Октябрьского отдела  государственной исполнительной службы Харьковского  городского управления юстиции от 05.05.2011 года, должнику в лице директора ЧФ «Викар»ОСОБА_1 было предоставлено срок для добровольного выполнения вступивших в законную силу решений хозяйственного суда № 53/282-10 от 04.04.2011 и № 61/262-10 от 31.12.10., о чем последнего было извещено в надлежащей форме. Согласно ст. 4-5 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Хозяйственные суды осуществляют правосудие путем принятия обязательных к исполнению на всей территории Украины решений, определений, постановлений. Решения и постановления хозяйственных судов принимаются именем Украины. Невыполнение требований решений, определений, постановлений хозяйственных судов влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими законами Украины. В период времени с мая 2011 года по 02 ноября 2011 года, находясь в городе Харькове, ОСОБА_1 будучи должностным лицом- директором ЧФ «Викар»действуя умышленно в нарушение ст. 4-5 Хозяйственно-процессуального кодекса Украины с целью незаконного безоплатного использования нежилого помещения и оборудования ГП МОУ «Харьковская  контора материально- технического обеспечения» в коммерческих целях ЧФ «Викар», а так же неисполнения решений и приказов суда Харьковской области,  не исполнил вступившее в законную силу решение хозяйственного суда Харьковской области от 01.12.10 и 13.12.10., а так же не выполнил приказы указанного суда № 53/282-10 от 04.04.11 г. и №61/262-10.,  а именно не освободил нежилое помещение «Мастерская»строение «№ 31 военного городка №92 общей площадью 203м2,  и не возвратил ГП МОУ «Харьковская  контора материально- технического обеспечения»шарнирный станок инв. № 105, рейсмусовый станок инв. № 108 и станок деревообрабатывающий инв. № 345, хотя фактически будучи заблаговременно уведомленным о необходимости их исполнения указанных решений и приказов суда, имел возможность, а так же обязан был их исполнить. В следствии противоправных действий ОСОБА_1 вышеуказанные решения, а так же приказы Хозяйственного суда Харьковской области в нарушении требований действующего законодательства Украины не исполнены. Таким образом, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧФ «Викар»в период времени с мая 2011 года по 02 ноября 2011 года находясь в г. Харькове, действуя умышленно  в нарушении ст. 4-5 Хозяйственно процессуального кодекса Украины с целью незаконного безоплатного использования нежилого помещения и оборудования не исполнил вступившие в законную силу решения хозяйственного суда Харьковской области от  01.12.10 и 13.12.10, а так же  не выполнил приказы указанного суда  №53/282-10 от 04.04.11г. и № 61/262-10 от 31.12.10.,  а именно не освободил нежилое помещение «Мастерская»строение инв. № 31 военного городка № 92 общей площадью 203 м2., расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Цементная д. 3 и не  возвратил ГП МОУ «Харьковская контора материально-технического обеспечения»шарнирный станок инв. №105, рейсмусовый станок №108 и станок деревообрабатывающий инв. № 345.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 свою вину в инкриминируемом  ему преступлении признал полностью и пояснил, что совершил его при вышеизложенных обстоятельствах. Подсудимый сообщил, что показания в ходе досудебного следствия давал добровольно, без какого-либо физического и психологического воздействия со стороны работников милиции или иных лиц.

Кроме полного признания своей вины, виновность подсудимого ОСОБА_1 подтверждается собранными и исследованными судом доказательствами:

-оглашенными в судебном заседании показания ОСОБА_1, данные им в ходе досудебного следствия и подтвержденные в судебном заседании (л.д. 252-255);

-оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, данные ими в ходе досудебного следствия (л.д.167-186).

Достоверность и объективность приведенных доказательств у суда сомнений не вызывает, так как они получены без нарушения закона, согласуются друг с другом, относимы, допустимы и достаточны, в связи с чем суд их принял.

Принимая во внимание полное признание подсудимым ОСОБА_1 своей вины, а также то, что он не подвергает сомнению фактические обстоятельства дела,  правильность понимания подсудимым содержания этих обстоятельств, у суда не возникает сомнения в добровольности и истинности позиции подсудимого, а  в связи с этим, суд,  выслушав мнение участников судебного разбирательства, не возражавших против нецелесообразности исследования доказательств в отношении тех обстоятельств дела, которые ими не оспариваются, рассмотрел данное уголовное дело в порядке ч. 3 ст. 299 УПК Украины, ограничившись допросом подсудимого, исследованием материалов уголовного дела.

Анализируя собранные и исследованные доказательства суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_1 в объеме предъявленного обвинения в неисполнении судебного решения должностным лицом является доказанной. Действия подсудимого ОСОБА_1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 382 УК Украины, то есть неисполнение судебного решения должностным лицом.

Изучением личности подсудимого установлено, что он на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, холост, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельством смягчающим наказание подсудимого, в соответствии со ст. 66 УПК Украины, суд считает полное признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, способствование органам досудебного следствия и суда в установлении истины по уголовному делу.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, указанных в ст. 67 УК Украины,  судом не установлено.

При назначении наказания, суд исходит из положений ст. 65 УК Украины, а именно из принципов законности, справедливости, индивидуализации, а также достаточности наказания для дальнейшего исправления и предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, личность подсудимого, его отношение к совершенному преступлению и полагает, что исправление ОСОБА_1 и предупреждение совершения им новых преступлений возможно без отбывания наказания в местах лишения свободы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 323, 324 УПК Украины, суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

  ОСОБА_1  признать виновным и назначить  наказание по ч. 2 ст. 382 УК Украины в виде  штрафа в сумме 12 750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) гривен 00 копеек в доход государства.

Меру пресечения подсудимому ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области в течении 15 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора путем подачи апелляционной жалобы через районный суд.

Судья   Д.В. Чижиченко

 

 

Категорія справи:

Кримінальні справи; Злочини проти правосуддя (усього), з них; Невиконання судового рішення.

Дата набрання законної сили: 04.07.2012

 

 

   Справа  №   1-35/12 р.

 

В  И  Р  О  К

іменем України

  18 червня 2012 року    Теребовлянський районний Тернопільської області суд в складі:

головуючої: судді Ромазан Л.С.,

при секретарі Пасько Л.Р.,

за участю прокурора  Миронова В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Теребовля кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, непрацюючого, одруженого,  інваліда 3-ї групи загального захворювання, несудимого

          за ч.3 ст.382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_1, будучи суб»єктом підприємницької діяльності-фізичною особою, з метою забезпечення виконання зобов»язань за кредитними договорами, укладеними 27 червня 2007 року та 8 листопада 2007 року між ВАТ комерційний банк «Надра»(в даний час публічне акціонерне товариство  «Комерційний банк «Надра») та ОСОБА_2, передав у заставу вказаному товариству автотранспортні засоби та сільськогосподарську техніку, а саме:  трактор марки МТЗ-50, 1982 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, вартістю 13998.60 грн., автомобіль марки ЗАЗ 1103079, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2, вартістю 13433 грн.,  автомобіль марки ЗИЛ 131, 1988 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3, вартістю 13998.60 грн., сівалку точного висіву УПС -12 2006 року випуску, вартістю 8317 грн., культиватор фрезерний КФ-5.4 2006 року випуску, вартістю 3168 грн., дискову борону БДТ-3, 1997 року випуску, вартістю 970 грн., очисну машину ОВС-25 1996 року випуску, вартістю 1386 грн., картоплекопалку 1999 року випуску, вартістю 1109 грн., картоплесаджалку 2005 року випуску, вартістю 554 грн., культиватор КПС 2005 року випуску, вартістю 970 грн., культиватор КПС 2005 року випуску, вартістю 970 грн., сівалку зернову СЗ -3.6, 1998 року випуску, вартістю 970 грн.

У зв»язку із невиконанням ОСОБА_2 вказаних кредитних зобов»язань, рішенням Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.05.2008 року в користь ВАТ КБ «Надра»в особі філії Тернопільське регіональне управління із ОСОБА_2, ОСОБА_1 та інших стягнуто солідарно заборгованість за кредитним договором у розмірі 112591 грн. Аналогічно, із тих же підстав, рішенням Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 12.11.2008 року  в користь ВАТ КБ «Надра»в особі філії Тернопільське регіональне управління із ОСОБА_2, ОСОБА_1 та інших стягнуто солідарно заборгованість за кредитним договором у розмірі 61004.85 грн.

Знаючи про винесення зазначених судових рішень і необхідність їх виконання, не маючи наміру їх виконувати, підсудний без згоди заставодержателя(банку) заставне майно (автотранспортні засоби та сільськогосподарську техніку) впродовж 2008 року умисно відчужив, а кошти, отримані від реалізації такого майна, не спрямував на виконання судових рішень, а витратив на інші потреби.  Таким чином, внаслідок умисного невиконання вказаних судових рішень ОСОБА_1 заподіяв істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи публічному акціонерному товариству  «Комерційний банк «Надра»у розмірі 173595.85 грн.

Допитаний у судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, визнав повністю і показав, що його дружина ОСОБА_2 27 червня 2007 року та 8 листопада 2007 року із ВАТ комерційний банк «Надра»(в даний час публічне акціонерне товариство  «Комерційний банк «Надра») уклала кредитні договори, одержавши кредитні кошти на загальну суму 173595.85 грн. З метою виконання ОСОБА_2 кредитних зобов»язань,  він виступив заставодавцем окремого майна, у зв»язку із чим між ним на вказаним банком 27 червня 2007 року було укладено три договори застави автотранспорту та один договір застави обладнання (сільськогосподарської техніки). Уклавши такі договори, він знав про заборону відчужувати будь-яким способом заставне майно, передавати його у заставу іншим особам без згоди банку. Рішенням Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.05.2008 року в користь ВАТ КБ «Надра»в особі філії Тернопільське регіональне управління із нього, ОСОБА_2 та інших стягнуто солідарно заборгованість за кредитним договором у розмірі 112591 грн. Аналогічно, із тих же підстав, рішенням Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 12.11.2008 року  в користь ВАТ КБ «Надра»в особі філії Тернопільське регіональне управління із нього, ОСОБА_2, та інших стягнуто солідарно заборгованість за кредитним договором у розмірі 61004.85 грн. Про винесення судами таких рішень та необхідність їх виконання йому було відомо. Однак, з метою невиконання зазначених судових рішень він умисно впродовж 2008 року відчужив заставне майно, а кошти, одержані від його реалізації, не повернув банку, а витратив їх на виробничі потреби та розрахунки із іншими позичальниками. Такі його дії призвели до невиконання судових рішень, внаслідок  яких банку спричинено істотну шкоду.

У вчиненому щиро розкаюється, погоджується з усіма доказами, зібраними органом досудового слідства і які доводять його вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, відмовившись від їх дослідження під час судового розгляду.

За таких обставин, відповідно до ч.3 ст.299 КПК України, суд вважає визнати недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Таким чином, суд приходить до переконання про доведеність вини ОСОБА_1 у вчиненні злочину та кваліфікує його дії за ознаками ч.3 ст.382 КК України як умисне невиконання рішення суду, яке набрало законної сили,  що заподіяло істотної шкоди   інтересам юридичної особи.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_1 суд, відповідно до вимог ст.50, 65-67 КК України, враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особу винного, а також обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

   До обставин, що пом'якшують покарання, суд відносить те, що підсудний щиро розкаявся у вчиненому, повністю визнав свою вину, сприяв органам слідства та суду у розкритті злочину.

Обставин, що обтяжують  покарання підсудного, не встановлено.

Аналізуючи в сукупності наведені обставини, що пом"якшують покарання, враховуючи особу  ОСОБА_1, який несудимий, є інвалідом ІІІ групи загального захворювання, позитивно характеризується, суд приходить до переконання, що ОСОБА_1 слід призначити покарання в межах санкції статті обвинувачення у виді позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання (позбавлення волі) з випробуванням.

Крім того, суд вважає за недоцільне призначати ОСОБА_1 додаткове покарання у виді позбавлення його права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, яке відповідно до санкції частини 3 статті 382 КК України є обов»язковим, оскільки ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.382 КК України, як фізична особа,  та на час вчинення злочину  він не обіймав відповідної посади та не займався певною діяльністю, з якими було б пов»язане умисне невиконання рішення суду, що заподіяло істотної шкоди  інтересам юридичної особи.

Керуючись ст.323,324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, та призначити йому покарання:

за ч.3 ст. 382 КК України -3(три) роки позбавлення волі.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням із встановленням іспитового строку тривалістю 1 (один) рік.

Згідно з ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов"язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід - підписку про невиїзд - залишити  засудженому ОСОБА_1 без змін до вступу вироку в законну силу.

На вирок може бути апеляцію до апеляційного суду Тернопільської області    через Теребовлянський районний суд протягом п"ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

Головуюча:

 

2.

       Дело №  1505/1090/2012  г.

 

 

ПРИГОВОР

Именем  Украины

28.03.2012   город Белгород- Днестровский

   Белгород-Днестровский горрайонный  суд  Одесской  области

в составе председательствующего -единолично судьи  Острой Н.С.  

при секретаре -Гинцер С.В., Бережной О.В.

с участием прокурора -Кононенко Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Белгород-Днестровского уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки Шахта 22-53, г. Антрацит, Луганской области, украинки, гражданки Украины, образование среднее, вдова, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, пенсионерка, ранее не судимой, проживающей АДРЕСА_2,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 382 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

23.06.2011 года Белгород-Днестровским горрайонным судом Одесской области было вынесено решение, которым судом исковое заявление  ОСОБА_2 к подсудимой ОСОБА_1 удовлетворено. Действия подсудимой ОСОБА_1  этим решением суда признаны незаконными. Также решением суда обязано подсудимую ОСОБА_1 заложить окно квартиры АДРЕСА_1  и снести ограждение  на придомовой территории  возле вышеуказанного дома под окнами квартиры № 12.

20.09.2011 года постановлением апелляционного суда Одесской области апелляционные жалобы ОСОБА_3, ОСОБА_4 и подсудимой ОСОБА_1 оставлены без удовлетворения, а решение Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области от 23.06.2011 года оставлено без изменений.

02.11.2011 года в отдел государственной исполнительной службы Белгород-Днестровского управления юстиции Одесской области поступил исполнительный документ №2-2842, выданный 01.11.0211 года Белгород-Днестровским горрайонным судом Одесской области, которым «обязать ОСОБА_1 заложить окно квартиры АДРЕСА_1  и снести ограждение  на придомовой территории  возле вышеуказанного дома под окнами квартиры № 12».

С целью исполнения решения апелляционного суда Одесской области, постановлением отдела государственной исполнительной службы Белгород-Днестровского управления юстиции от 03.11.2011 года открыто исполнительное производство по принудительному исполнению  решения апелляционного суда Одесской области.

Однако подсудимая ОСОБА_1 в период с 20.09.2011 года  по настоящее время действуя с умыслом направленным на неисполнение решения апелляционного суда Одесской области от 20.09.2011 года, имея реальную возможность  его исполнить, подрывая авторитет органов правосудия Украины, в нарушение ч.5 ст. 124 Конституции Украины, согласно которой судебные решения являются обязательными для исполнения на всей территории Украины,  отказывается исполнить решение суда, в связи с чем, решение суда до настоящего времени не исполнено.

  В ходе досудебного следствия подсудимая ОСОБА_1 вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренного ст. 382 ч.1 УК Украины признавала полностью.

В ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_1 вину в совершении преступления, предусмотренном ст. 382 ч.1 УК Украины признала частично и пояснила, что 23.06.2011 года решением Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области исковое заявление ОСОБА_2 к ней о признании переоборудования помещения незаконным -удовлетворено. Суд обязал ее заложить окно квартиры АДРЕСА_1 и снести ограждение на придомовой территории возле вышеуказанного дома. Она обжаловала решение суда, и апелляционный суд Одесской области решение Белгород-Днестровского суда оставил в силе. 01.11.2011 года был выписан исполнительный лист  и предъявлен на исполнение  в отдел государственной исполнительной службы Белгород-Днестровского горрайонного управления юстиции Одесской области. Решение суда она добровольно исполнила частично, то есть, снесла ограждение на спорной придомовой территории дома АДРЕСА_1, а переоборудование своей квартиры она узаконила и получила технический паспорт. Кроме того, в проектно-техническую документацию внесено изменение по устройству оконного проема в помещение  квартиры АДРЕСА_1.

   Кроме не признания подсудимой ОСОБА_1 вины в совершении преступления, предусмотренного ст. 382 ч.1 УК Украины, ее виновность подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно:

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, который в судебном заседании пояснил, что он работает государственным исполнителем отдела государственной исполнительной службы Белгород-Днестровского горрайонного управления юстиции. 02.11.2011 года в адрес управления юстиции поступил исполнительный лист № 2-2842 выданный Белгород-Днестровским горрайонным судом, в котором значилось «обязать ОСОБА_1 заложить окно квартиры АДРЕСА_1  и снести ограждение  на придомовой территории  возле вышеуказанного дома под окнами квартиры № 12». 03.11.2011 года  с целью исполнения решения суда было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда. Однако решение суда до настоящего времени подсудимой не исполнено.

  Кроме того, вина подсудимой ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 382 ч.1 УК Украины подтверждается также собранными по делу другими доказательствами, а именно:

- представлением государственного исполнителя ОСОБА_5. от 19.01.2012 года, согласно которого он просит Белгород-Днестровского межрайонного прокурора рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_1, как воспрепятствование в умышленном неисполнении решения суда (л.д. 5-6);

- постановлением об открытии исполнительного производства  от 03.11.2012 года  об исполнении решения суда, вступившего в законную силу 20.09.2011 года (л.д.9);

- актами государственного исполнителя от 12.01.2012 года и 19.01.2012 года согласно которого подсудимая ОСОБА_1 была предупреждена, что в случае неисполнения решения суда она будет подвергнута штрафу  и привлечена к уголовной ответственности (л.д. 11,14);

- постановлениями от 12.01.2012 года и 19.01.2012 года о наложении штрафа на подсудимую ОСОБА_1 за неисполнение решения суда  по исполнительному листу № 2-2842 от 01.11.2011 года (л.д.13.16);

- постановлением об окончании исполнительного производства от 19.01.2012 года  по исполнению решения суда, вступившего в законную силу  20.09.2011 года  (л.д.18).

Оценивая доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимой ОСОБА_1 по ст. 382 ч. 1 УК Украины, как умышленное неисполнение  решения суда, вступившего в законную силу, а также воспрепятствование его исполнению.

В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельств смягчающих наказание подсудимой ОСОБА_1, судом не установлено.

В соответствии со ст. 67 УК Украины, обстоятельств отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_1, судом также не установлено.

           При назначении наказания подсудимой ОСОБА_1 суд учитывает общественную опасность и характер совершенного преступления, личность подсудимой, в том числе положительную характеристику по месту жительства; что она является вдовой и пенсионеркой,  ранее к административной и уголовной ответственности не привлекалась; преступление, совершенное ею, согласно ст. 12 УК Украины относится к средней тяжести (л.д. 85-89).

Учитывая вышеизложенное, и назначая наказание подсудимой ОСОБА_1, суд считает необходимым определить ей наказание в виде штрафа в доход государства.

Суд считает возможным применить к подсудимой ОСОБА_1 действие ст. 69 УК Украины и назначить ей наказание ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией ст. 382 ч. 1 УК Украины, поскольку подсудимая ОСОБА_1 впервые привлекается к уголовной ответственности, является вдовой и пенсионеркой. Суд приходит к выводу, что совокупность приведенных смягчающих обстоятельств существенно снижает степень тяжести совершенного преступления и с учетом исследованных доказательств дают основание  суду назначить ей  наказание ниже низшего предела.

 

  Руководствуясь ст.323-324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

 

   ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ст. 382 ч. 1 УК Украины и на основании санкций данной статьи назначить ей наказание с применением ст. 69 УК Украины  в виде штрафа в сумме 850 гривен в доход государства.

          Меру пресечения осужденной ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю -подписку о невыезде с постоянного места жительства (л.д. 91-93).

         Срок отбывания наказания осужденному ОСОБА_1 исчислять с момента приведения приговора в исполнение.

 

  Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области в течение 15 дней с момента его провозглашения, а осужденному, находящемуся под стражей,- в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья 

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав