Складання шлюбного договору

САдвокат надасть Вам кваліфіковану юридичну допомогу у складанні шлюбного договору. Вкаже Вам на нюанси, роз'яснить правові наслідки укладення шлюбного договору і допоможе Вам укласти договір на максимально вигідних для Вас умовах.

Особливості шлюбного договору

1. Правове регулювання шлюбного договору:

При укладенні шлюбного договору сторони керуються загальними положеннями Цивільного кодексу України, які регулюють порядок укладення договорів, та статтями 92-103 Сімейного кодексу України.

2. Укладення шлюбного договору можливе між (сторони шлюбного договору):

  • зарученими (чоловіком і жінкою, які подали заяву на вступ у шлюб),
  • подружжя (чоловік і дружина, які вже одружилися).


3. Предметом шлюбного договору можуть бути лише майнові відносини.

Складання шлюбного договору

У шлюбному договорі можна визначити правовий режим такого майна:

  • майна, отриманого в дар на весілля,
  • майна, придбаного у шлюбі,
  • визначити порядок користування майном,
  • визначити порядок розділу майна, в тому числі при розлученні,
  • порядок утримання чоловіка, виплату аліментарного забезпечення.


4. Форма шлюбного договору


письмовий з обов'язковим нотаріальним посвідченням

5. Момент вступу шлюбного договору в силу


  • шлюбний договір, укладений між зарученими, набирає чинності в день реєстрації шлюбу
  • шлюбний договір, укладений між подружжям, набирає чинності в день нотаріального посвідчення.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав