ВСУ на спільному засіданні судових палат у цивільних і господарських справах 16 вересня 2015 року розглянув справу № 6-664цс15 про визнання недійсним рішення, державного акта на право власності на землю, визнання права власності держави на земельну ділянку.

За результатами розгляду Судом була сформульована наступна правова позиція. Статтями 116, 118 Земельного кодексу визначено підстави та порядок набуття громадянами та юридичними особами права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності.

Встановивши факт відсутності на момент прийняття селищною радою рішення про надання громадянину земельної ділянки затвердженої в установленому законом порядку документації, яка встановлювала межі селища, суд на підставі статей 116, 122, частини 1 статті 155, пункту 12 розділу Х "Перехідні положення" ЗК (який діяв на момент прийняття селищною радою рішення - грудень 2008 року) дійшов обґрунтованого висновку про перевищення селищною радою повноважень щодо розпорядження землями, які розташовані за межами населеного пункту, та недійсність такого рішення селищної ради.

Державний акт на право власності на земельну ділянку видається на підставі рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, тому вирішення питання про правомірність видачі держакту безпосередньо залежить від законності рішення, на підставі якого такий акт видано, та дотримання вимог, передбачених земельним законодавством, зокрема статтями 116, 118 ЗК.

Таку саму правову позицію було висловлено під час розгляду справ № 6-221цс14, № 6-146цс14, № 6-67цс14.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав