ВСУ 2 березня 2016 року розглянувши справу № 6-1286цс15 в інтересах спадкоємця іпотекодавця (боржника) до банку (іпотекодержателя, кредитора) про припинення кредиту та іпотеки та за зустрічним позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення підтвердив правову позицію щодо строку вимоги стягнення на успадкований предмет іпотеки

Статтею 17 Закону "Про іпотеку" передбачено підстави припинення іпотеки, проте такої підстави, як смерть іпотекодавця, положення зазначеної норми не містять.

Відповідно до статті 23 Закону "Про іпотеку" у разі переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування або правонаступництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна, навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою.

Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статусу іпотекодавця і має всі його права, несе всі його обов'язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, які існували до його вступу в право власності на предмет іпотеки.

Якщо право власності на предмет іпотеки переходить до спадкоємця фізичної особи - іпотекодавця, такий спадкоємець не несе відповідальність перед іпотекодержателем за виконання основного зобов'язання, але в разі його порушення боржником він відповідає за задоволення вимоги іпотекодержателя в межах вартості предмета іпотеки.

Таким чином, якщо боржник та іпотекодавець - одна й та сама особа, то після його смерті до спадкоємця у разі порушення боржником своїх зобов'язань переходять обов'язки іпотекодавця в межах вартості предмета іпотеки.

Згідно з висновком ВСУ правила статті 1281 ЦК регулюють порядок пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців щодо виконання зобов'язань спадкодавця перед своїм кредитором, а не порядок звернення стягнення на предмет іпотеки. Строк, у межах якого іпотекодержатель може вимагати звернення стягнення на предмет іпотеки, встановлюється загальними положеннями про позовну давність (голова 19 Цивільного кодексу).

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав