ВСУ 30 березня 2016 року розглянув справу № 6-265цс16 про визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна зробив такий висновок.

Витребування майна шляхом віндикації застосовується до відносин речово-правового характеру, зокрема, якщо між власником та власником майна немає договірних відносин та майно перебуває у власника не на підставі укладеного з власником договору.

Відповідно до статті 388 ЦК, якщо майно за відплатним договором придбано в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати, власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно вибуло з володіння власника не з їх волі іншим шляхом.

Відповідно до статті 876 ЦК власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено договором.

Відповідно до статті 331 ЦК право власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна.

Системний аналіз правових норм дає можливість зробити висновок, що стаття 876 ЦК щодо визначення замовника власником об'єкта будівництва застосовується тільки у взаємозв'язку зі статтею 331 цього Кодексу про обов'язкову наявність права власності або права користування земельною ділянкою, на якій знаходиться нерухоме майно. В інших випадках відповідно до статті 376 ЦК такі об'єкти будівництва та інше нерухоме майно вважаються самовільним будівництвом, а особа, яка його здійснила, не набуває права власності на нього.

Така ж правова позиція була висловлена при перегляді справи № 6-1920цс15.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав