ВСУ у справі № 6-1133цс15 за позовом до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про визнання незаконними та скасування постанови і наказу про звільнення, поновлення на роботі сформулював правову позицію щодо закриття провадження у справі.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 205 ЦПК суд своєю ухвалою припиняє провадження у справі, якщо набрали законної сили рішення або ухвалу суду про припинення провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, прийняті або винесені з приводу спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

Згідно з наведеною нормою суд припиняє провадження у справі, якщо в позовах, які розглядаються судами, одночасно збігаються сторони, підстави і предмет спору, тобто коли позови повністю збігаються за складом учасників цивільного процесу, матеріально-правовими вимогами та обставинами, що обґрунтовують звернення до суду. Нетонародженість хоча б одного з цих факторів не перешкоджає повторному зверненню до суду зацікавлених осіб за вирішенням спору.

У цій справі підстави позовів про незаконне звільнення не тотожні - в одному позивач посилався на відсутність кворуму на засіданні правління Фонду та звільнення позивача в період тимчасової непрацездатності, а в іншому - на відсутність порушень трудової дисципліни, відсутність рішення постійних комісій правління фонду про його звільнення, видання наказу про звільнення не уповноваженою на це особою, порушення процедури з надання пояснень працівника з приводу порушень трудової дисципліни.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав