ВСУ 27 квітня 2016 року в ході розгляду цивільної справи № 6-486цс16 про розподіл майна подружнього подружжя прийшов до наступного висновку.
Статтею 60 СК визначено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Згідно з частиною третьою статті 61 СК, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, то гроші, які були отримані за цим договором, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Частина четверта статті 65 СК передбачає, що договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї, створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно, отримане за договором, використано в інтересах сім'ї.

У разі якщо при розгляді вимог про розподіл спільного майна подружжя буде встановлено, що один з них вчинив його відчуження або використовував його на власний розсуд проти волі іншого чоловіка і не в інтересах сім 'ї не на її потреби або приховав його, таке майно або його вартість враховується при поділі.

Частина четверта статті 65 СК передбачає, що договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї,

При розділі майна враховуються також борги подружжя та правовідносини за зобов'язаннями, що виникли в інтересах сім'ї.

У подружжя, крім права спільної сумісної власності на отримані кошти та отриманий за рахунок останніх автомобіль, в результаті укладення кредитного договору, також виникає зобов'язання в інтересах сім'ї у вигляді повернення кредитних коштів.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав