ВСУ 30 березня 2016 року розглянувши справу № 6-2168цс15 про стягнення 3% річних, інфляційних витрат та відшкодування моральної шкоди у зв'язку з невиконанням рішення суду про стягнення грошової суми (авансу, сплаченого за попереднім договором купівлі-продажу будинку) прийшов до такого висновку.

Суд роз'яснив, що відповідно до частини п'ятої статті 11 ЦК у випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов'язки можуть виникнути з рішення суду.

Відповідно до частини другої статті 625 ЦК у разі порушення грошового зобов'язання боржник, який прострочив його виконання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

За змістом цієї норми нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3% річних входить до складу грошового зобов'язання і є особливим заходом відповідальності боржника за прострочення грошового зобов'язання, оскільки виступає способом захисту майнових прав та інтересів, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними коштами, що підлягають до сплати кредитору.

Отже, положення зазначеної норми права передбачають, що зобов'язання можуть виникати безпосередньо з договорів та інших угод, передбачених законом, а також угод, не передбачених законом, але не суперечать йому, а в окремих випадках встановлені актами цивільного законодавства цивільні права та обов'язки можуть виникати з рішення суду.

Таким чином, якщо рішенням суду стягнуто грошову суму авансу і таке зобов'язання зводиться до сплати грошей, отже, є грошовим зобов'язанням, що свідчить про наявність між сторонами грошових зобов'язань, яке боржник належним чином не виконує, це дає підстави для стягнення на користь позивачки інфляційних витрат прострочення і 3% річних від простроченої суми, які входять до складу грошового зобов'язання, оскільки боржник зобов'язаний відшкодувати інфляційні витрати від знецінення неповернених коштів за час виконання рішення суду про стягнення суми.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав