ВСУ на засіданні Судової палати у цивільних справах 23.11.2015 року розглянув справу № 6-979цс15 за позовом ТОВ "Кредитні ініціативи" (який отримав право вимоги за договором з банком про його відступлення) про стягнення заборгованості за кредитним договором.

За результатами розгляду була сформульована правова позиція. Відповідно до статті 516 ЦК заміна кредитора в зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора в зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому випадку виконання боржником свого обов'язку первісному кредитору є належним виконанням.

У частині другій статті 517 ЦК передбачено, що боржник має право не виконувати свій обов'язок новому кредитору до надання боржнику доказів переходу до нового кредитора прав у зобов' язанні.

Верховний суд України дійшов висновку, що боржник, який не отримав повідомлення про передачу права вимоги іншій особі, не позбавляється обов'язку погашення заборгованості, а лише має право на погашення заборгованості первісному кредитору і таке виконання є належним.

Оскільки з матеріалів справи вбачається, що боржник не сплачував заборгованість за кредитним договором ні новому, ні старому кредитору, внаслідок чого в останнього утворилася заборгованість, суди дійшли до обґрунтованого висновку про стягнення заборгованості на користь нового кредитора, оскільки неповідомлення боржника про зміну кредитора не звільняє його від обов 'язку погашення кредиту взагалі.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав