ВСУ 13 квітня 2016 року розглянувши цивільну справу № 6-29цс16 за заявою про скасування рішення постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Всеукраїнський фінансовий союз" від 16 грудня 2014 року у справі за позовом "Альфа-банку" до боржника про стягнення заборгованості за кредитним договором підтвердив правову позицію у справі № 6-856цс15 та зробив

Відповідно до статті 389-5 ЦПК рішення третейського суду може бути скасовано, якщо справа, за якою вона ухвалена, не підвідомчо третейському суду відповідно до закону.

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 6 Закону "Про третейські суди" (частина перша статті 6 доповнено пунктом 14 відповідно до Закону від 3 лютого 2011 року № 2983-VI) третейські суди в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які справи, що виникають з цивільних і господарських правовідносин, за винятком, зокрема, справ щодо спорів про захист прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банка.

Рішення третейського суду, про скасування якого просив заявник, прийнято після внесення зазначених змін до Закону "Про третейські суди".

Оскільки заявник є споживачем послуг банку, спір виник за заборгованістю за кредитом, третейському суду в силу положень пункту 14 частини першої статті 6 Закону "Про третейські суди" така справа не підвідомча.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав