Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 2 вересня 2015 року ухвалив постанову у справі № 6-639цс15, предметом якої був спір про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Суд зробив правовий висновок про те, що в разі скасування незаконного судового рішення про визнання іпотеки недійсною, на підставі якого з Державного реєстру іпотек виключено запис про обтяження, дія іпотеки підлягає відновленню з моменту вчинення первинного запису, який виключено на підставі незаконного рішення суду, оскільки відпала підставу виключення цього запису.

Це означає, що іпотека є дійсною з моменту внесення про неї первинного запису до Державного реєстру іпотек.

Зазначений висновок узгоджується і з положеннями ст. 204 ЦК, яка закріплює презумпцію правомірності правочину. Ця презумпція означає, що досконала угода вважається правомірною, тобто такою, що породжує, змінює або припиняє громадянські права та обов'язки, поки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, який набрав законної сили.

Таким чином, у разі неспростовування презумпції правомірності договору (у справі, що переглядається у зв'язку зі скасуванням судового рішення) всі права, набуті сторонами операції за цим договором, повинні здійснюватися, а створені обов'язки підлягають виконанню.

Тому прийняття судом рішення про недійсність договору іпотеки, яке згодом було скасовано, не спростовує презумпцію правомірності угоди, а договір іпотеки (права та обов'язки сторін) залишається чинним з моменту його первинної реєстрації в Державному реєстрі іпотек.

Отже, суд дійшов правильного висновку про збереження обтяження майна іпотекою в результаті скасування рішення суду про виключення з Державного реєстру іпотек запису про обтяження цього майна іпотекою та про поширення на особу відповідно до ст. 23 Закону "Про іпотеку" статусу іпотекодавця за іпотечним договором, враховуючи, що до нього перейшло право власності на квартиру, яка є складовою частиною будинку - предмета іпотеки.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав