Вищий господарський суд України листом від 22 квітня 2016 року № 01-06/1444/16 повідомив про застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини та його юрисдикції.

Зокрема, роз'яснено, що господарським судам слід застосовувати судові рішення та ухвали Суду у будь-якій справі, яка перебувала в його провадженні.

Крім того, господарським судам слід враховувати, що згідно з пунктом 1 статті 35 Конвенції Суд може прийняти справу до розгляду лише після того, як були вичерпані всі внутрішні засоби правового захисту, відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права та протягом 6 місяців з дати прийняття остаточного рішення.


Таким остаточним рішенням щодо вичерпання всіх національних засобів захисту в господарському процесі є судове рішення Судової палати у господарських справах Верховного Суду України (див. постанову Суду у справі MPP Golub v. Ukraine (dec.) no. 6778/05, від 03.04.2006).

Отже, хід 6-місячного строку, встановленого статтею 35 Конвенції для подання індивідуальної скарги про порушення в Україні прав, викладених у Конвенції та Протоколах до неї, починається з дати прийняття Верховним Судом України відповідного судового рішення. При цьому за скаргами, які не стосуються чітко визначених подій і дат або порушення, що триває, цей термін не обчислюється (див. рішення суду у справі Ponomarenko v. Ukraine, no. 13156/02, ^ 29, від 14.06.2007).

Предметом розгляду в Суді можуть бути питання про порушення прав і свобод, викладених у Конвенції або в Протоколах до неї, які за відповідними вимогами попередньо були предметом розгляду в господарських судах України у зв'язку з використанням заявниками національних засобів судового захисту. При цьому вирішення питання про вичерпання таких засобів судового захисту є виключною компетенцією суду (див. рішення суду у справах: MPP Golub v. Ukraine (dec.), no. 6778/05, від 03.04.2006; Masa Invest Grup v. Ukraine (dec.), no. 3540/03, від 11.10.2005).

Юрисдикція Суду поширюється виключно на факти, що мали місце після набрання чинності Конвенцією щодо України (11 вересня 1997 року). Як виняток із загального принципу дії Конвенції в часі (ratione temporis) Суд може взяти до уваги факти, що мали місце до 11 вересня 1997 року (див. рішення суду у справі Sovtransavto Holding v. Ukraine, no 48553/99, ^ 57 - 58, від 25.07.2002). Це в першу чергу стосується скарг на недотримання розумної тривалості розгляду справ і стану розгляду справи на момент набрання чинності Конвенцією щодо України.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав