ВСУ при розгляді цивільної справи № 6-202цс15 про визнання договору дарування недійсним та про відновлення права власності на квартиру сформулював таку правову позицію.

Виходячи зі змісту статей 203, 717 Цивільного кодексу, договір дарування вважається укладеним, якщо сторони мають повне подання не тільки про предмет договору, а й досягли згоди за всіма його істотними умовами. Договір, що встановлює обов 'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування, правовою метою якого є передача власником свого майна у власність іншої особи без отримання взаємної винагороди.

Якщо особа, яка вчинила операцію, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, така операція може бути визнана судом недійсною. Суттєве значення має омана щодо природи угоди, прав і обов 'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів операції не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом (частина перша статті 229 ЦК).

Сам по собі факт прочитання сторонами тексту оскаржуваного договору дарування та роз'яснення нотаріусом істоти договору не може бути підставою для відмови в задоволенні позову про визнання цього договору недійсним.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність помилки - неправильного сприйняття позивачем фактичних обставин угоди, що вплинуло на волевиявлення особи при укладенні договору дарування замість договору довічного утримання, суду необхідно встановити: вік позивача, його стан здоров 'я і необхідність у зв' язку з цим у догляді та сторонньої допомоги; наявність у позивача спірного житла як єдиного; відсутність фактичної передачі спірного нерухомого майна за оскаржуваним договором дарування дарувальником обдаровуваному і продовження позивачем проживати в спірній квартирі після укладення договору дарування, тощо.

Лише у разі встановлення цих обставин норми частини першої статті 229 та статей 203 та 717 ЦК у сукупності вважаються правильно застосованими.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав