ВСУ на засіданні Судової палати у цивільних справах 30 вересня 2015 року розглянув справу № 6-1323цс15 за позовом ТОВ "Шалигінський" до ТОВ "Амарант" і фізособи (солідарних боржників) про стягнення коштів за договором поставки.

Районний суд закрив провадження у справі, роз 'яснивши, що позивач може звернутися до господарського суду. Апеляційний суд залишив ухвалу чинною. ВССУ відмовив у відкритті касаційного провадження. Суди виходили з того, що спір виник з приводу виконання господарського договору, а саме договору поставки, тому справа підлягає розгляду не в порядку цивільного, а в порядку господарського судочинства.

ВСУ направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції виходячи з незаконності закриття провадження у справі за позовом до фізособи, роз 'яснивши таке. Відповідно до статті 16 ЦПК не допускається об'єднання в одне провадження вимог, що підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною другою статті 118 ЦПК позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов' язаних між собою.

Відповідно до роз "яснень, викладених в абзаці 1 пункту 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2" Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції ", вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суд повинен виходити з того, що згідно зі статтею 124 Конституції юрисдикція загальних судів поширюється на всі правовідносини, суди, що виникають у державі, а відповідно до частин першої та другої статті 15 ЦПК у порядку цивільного судочинства, розглядають справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод або інтересів, що виникають з цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ Кодексом адміністративного судочинства (стаття 17) або Господарським процесуальним кодексом (статті 1, 12) віднесено до компетенції адміністративних або господарських судів. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

Абзацем 3 пункту 15 постанови Пленуму ВСУ № 2 роз'яснено, що вимоги позивача до кількох відповідачів можуть бути об'єднані в одне провадження, якщо ці вимоги однорідні, такі, що нерозривно пов'язані між собою, або від рішення одного з них залежить рішення інших. Таке об'єднання не допускається, якщо відсутня спільність предмета позову. Не допускається об 'єднання в одне провадження вимог, що підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Оскільки не допускається об'єднання в одне провадження вимог, що підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом, суд відкриває провадження у справі в частині вимог, що належать до цивільної юрисдикції і відмовляє у відкритті провадження у справі про вимоги, коли їх розгляд проводиться за правилами іншого судочинства.

Таким чином, ВСУ погодився з висновками ВССУ, висловленими у визначенні від 3 червня 2015 року: справа підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, хоча спір виник між юридичними особами та фізичною особою, яка не є підприємцем, проте випливає з одних обов 'язкових правовідносин.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав