ВАСУ листом від 26 квітня 2016 року №  1177/10-14/16 повідомив судам про порушення і рекомендації, встановлені Європейським судом з прав людини у справі "Устименко проти України".

Зазначеним рішенням визнано порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод у зв'язку з тим, що що національні суди, вирішивши поновити пропущений термін оскарження остаточного рішення у справі заявника без зазначення відповідних причин та скасувавши в подальшому постанову суду, порушили принцип правової визначеності та право заявника на справедливий судовий розгляд за пунктом 1 статті 6 Конвенції.

Європейський суд зазначив, що свобода розсуду національних судів при прийнятті рішення про відновлення терміну оскарження не є необмеженою. Суди повинні обґрунтовувати відповідне рішення.

Крім того, у цій справі Європейський суд, визнаючи неприйнятними скарги заявника про порушення національними судами принципу рівності сторін з урахуванням розгляду апеляційної скарги за відсутності заявника, зазначив, що спори щодо пільг, які сплачуються відповідно до системи соціального забезпечення, є суто технічним, а тому якнайкраще розглядати в рамках письмової процедури, а не за допомогою (див., наприклад, рішення у справах "Міллер проти Швеції" (Miller v. Sweden), заява № 55853/00, п. 29 від 8 лютого 2005 року, та "Шулер-Цграгген проти Швейцарії" (Schuler-Zgraggen v. Switzerland), від 24 червня 1993 року, п. 58, Series A № 263).

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав