Пред'явлення вимоги про дострокове повернення кредиту та сплату відсотків змінює термін виконання основного зобов'язання і дає можливість кредитору пред'явити позов до поручителя протягом 6 місяців з дати порушення позичальником встановленого банком терміну для дострокового повернення кредиту.

На засіданні Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 2 вересня 2015 року було розглянуто справу № 6-1077цс15 за позовом про визнання поруки припиненою.

За результатами розгляду Верховним Судом України висловив наступну правову позицію. Відповідно до вимог частини 2 ст. 1054 та частини 2 ст. 1050 ЦК у разі, якщо договором позики передбачено повернення позики по частинах, то у разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення решти позики та сплати відсотків.

Згідно з положеннями частини 4 ст. 559 ЦК порука припиняється після закінчення терміну, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий термін не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання основного зобов 'язання не пред' явив вимоги до поручителя.

Договором поруки не визначено строк, після закінчення якого порука припиняється, оскільки встановлено, що вона діє до повного припинення всіх зобов'язань боржника за кредитним договором.

При вирішенні таких спорів суд повинен враховувати, що згідно зі ст. 526 ЦК зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Таким чином, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов'язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором, термін пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів повинен обчислюватися з моменту порушення позичальником строку виконання зобов'язання відповідно до таких умов або у зв'язку із застосуванням банком права вимоги повернення кредиту достроково, порушення встановленого банком строку дострокового повернення позичальником кредиту.

Пред'явивши вимогу про дострокове повернення кредиту та сплату відсотків за користування ним кредитор відповідно до частини 2 ст. 1050 ЦК змінив термін виконання основного зобов'язання і міг пред'явити позов до поручителя протягом шести місяців, починаючи з дати порушення позичальником встановленого банком терміну для дострокового повернення кредиту.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав