Оприлюднено правовий висновок Верховного Суду України у справі про визнання договору іпотеки припиненим, припинення обтяження нерухомого майна, зобов'язання повернути документи на предмет іпотеки.

ВСУ на засіданні Судової палати у цивільних справах 9 вересня 2015 року ухвалив постанову у справі № 6-939цс15, предметом якої був спір про визнання договору іпотеки припиненим, припинення обтяження нерухомого майна та зобов'язання повернути документи на предмет іпотеки.

Суд зробив правовий висновок про те, що ст. 526 ЦК визначено загальні умови виконання зобов'язання, а саме: зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов зобов' язання та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших, що зазвичай пред'являються вимогами.

Згідно зі ст. 598 ЦК зобов'язання припиняється частково або в повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 599 ЦК, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Законом "Про іпотеку" встановлено, що іпотека припиняється у разі: припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізації предмета іпотеки відповідно до цього Закону; набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди); на інших підставах, передбачених законом.

Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Згідно з частинами 3, 4 ст. 653 ЦК якщо договір змінюється або розривається в судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору в законну силу. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконано ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

За загальним правилом розірвання договору припиняє його дію на майбутнє, але не скасовує сам факт укладення і дії договору аж до моменту його розірвання, а також залишає в дії окремі його умови за зобов'язаннями сторін, спеціально передбачені для застосування у разі порушення зобов'язань і після розірвання договору, враховуючи характер цього договору, за яким кредитор повністю виконав умови договору до його розірвання.

Таким чином, припинення зобов'язання можливе за умови його належного виконання, здійсненого належним чином, а розірвання кредитного договору не є підставою для припинення іпотеки, якою може забезпечуватися виконання зобов'язання, що виникло до набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав