Пленум Вищого адміністративного суду 18 вересня 2015 року схвалив аналіз практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону "Про очищення влади".

Секретар Пленуму ВАСУ Михайло Смокович повідомив, що за інформацією окружних та апеляційних адміністративних судів, починаючи з дати набрання чинності Закону про очищення влади і станом на 15 вересня 2015 року в окружні адміністративні суди надійшло 814 справ і матеріалів, пов'язаних із застосуванням цього Закону, в тому числі з вимогою про визнання протиправним висновку про результати перевірки. Згідно зі статистичними даними, ці суди розглянули 261 справу і матеріал, з якого 164 - по суті. У 108 з них позовні вимоги задоволені. До апеляційних адміністративних судів надійшло 164 справи за апеляційними скаргами. По суті в апеляційному порядку розглянуто 90 справ, з яких скасовано рішення у 19 справах.

ВАСУ отримав 50 касаційних скарг у справах про звільнення з публічної служби. По суті такі справи в касаційному порядку ще не розглядалися.

Аналізуючи норми законодавства, суди роблять висновки, що обов'язковою умовою проведення перевірки є відібрання пояснень у особи, яка перевіряється, для обов'язкового врахування їх при складанні висновку. У разі, якщо в особи такі пояснення не відбиралися, або ж коли особа не могла з поважних причин подати письмові зауваження у встановлений термін, суди визнають такі дії порушенням права позивача на надання пояснень, а висновок вважають передчасним.

Також суддям адмінсудів рекомендовано враховувати під час розгляду справ аналіз судової практики у справах про відсторонення судді від посади у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності, продовження терміну відсторонення судді від посади. Як зазначив Михайло Смокович, спори щодо оскарження рішень Вищої кваліфікаційної комісії України про відсторонення судді від посади, продовження терміну відсторонення судді з посади адміністративні суди розглядають за правилами ст. 1711 Кодексу адміністративного судочинства.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, протягом 2010-2015 років Вищий адміністративний суд України по суті розглянув 8 таких спорів, в яких прийнято 5 постанов про задоволення позову та 3 постанови про відмову в задоволенні позовних вимог. Ці судові рішення вступили в законну силу і не переглядалися.

Михайло Смокович звернув увагу, що при вирішенні питання про відсторонення судді від посади Вищої кваліфікаційної комісії суддів необхідно вважати органом, що здійснює судову функцію. Відповідно до процедури розгляду цього питання слід застосовувати принципи судового процесу, гарантовані пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, у тому числі принципи змагальності та рівності. Таким чином, ВККС зобов'язана забезпечити і створити умови для реалізації права судді на участь у розгляді клопотання про його відсторонення від посади.

Крім того, вносити клопотання про відсторонення судді від посади може тільки Генеральний прокурор України. Таким чином законодавець забезпечив принцип незалежності судді, його імунітет.

Вручення судді копій клопотання і матеріалів про його відсторонення є обов'язком прокурора. Порушення цього правила є обов'язковою підставою для ВККС повернути клопотання Генеральному прокурору.

При вирішенні питання про відсторонення судді від посади Комісія як суб'єкт владних повноважень реалізує владну управлінську функцію, тому спори в цих відносинах відносяться до адміністративної юрисдикції.

Постанови ВАСУ у справах з приводу оскарження рішень Комісії про відсторонення судді від посади (продовження строку відсторонення) не підлягають перегляду у Верховному Суді України, пояснив секретар Пленуму ВАСУ.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав