ВСУ на спільному засіданні судових палат у цивільних та господарських справах 7 жовтня 2015 року було розглянуто справу № 6-1521цс15 за позовом уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізосіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" в інтересах банку до ТОВ "Укрпродснекгруп" та трьох фізосіб про стягнення заборгованості за кредитами

При розгляді була сформульована правова позиція щодо підвідомчості спорів. Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізосіб, порядок виплати відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, НБУ, визначаються повноваження та функції Фонду з виведення неплатоспроможності

Відповідно до частини другої статті 3 Закону Фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності та перебуває у його господарському віданні. Фонд є суб'єктом управління майном, самостійно володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, здійснюючи щодо нього будь-які дії (у тому числі відчуження, передачау в оренду, ліквідацію), які не суперечать законодавству і меті діяльності Фонду.

Разом з тим, відповідно до пунктів 2, 5 частини другої статті 37 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування йому повноважень має право:

- укладати від імені банку будь-які договори (здійснювати правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених цим Законом;

- подавати від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, в тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку повинен надати інформацію про свої активи.

У суди, що переглядається, встановили, що уповноважена особа звернулася в інтересах банку до суду з вимогою про стягнення заборгованості за кредитним договором з позичальника та поручителів. Ці правовідносини виникли на підставі цивільно-правової угоди і уповноважена особа Фонду виступає у зазначеному спорі від імені сторони такої угоди, не здійснюючи при цьому владних повноважень.

Суд апеляційної інстанції, з висновками якого погодився і касаційний суд, на зазначені положення закону уваги не звернув, і прийшов до помилкового висновку про те, що спір відноситься до юрисдикції адміністративних судів.

Оскільки позовні вимоги були заявлені уповноваженою особою в інтересах банку про стягнення з товариства (позичальника) заборгованості за кредитним договором, укладеним між суб'єктами господарювання, то такі вимоги не можуть розглядатися в порядку цивільного судочинства.

Виходячи зі змісту статті 37, 47 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", статей 15, 16, 118 ЦПК, статей 1, 12 ГПК, позовні вимоги уповноваженої особи в інтересах банку до ТОВ "Укрпродснекгруп" необхідно розглядати в порядку господарського судочинства, а позов до фізосіб - у порядку цивільного судочинства

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав