ВСУ на засіданні Судової палати у цивільних справах 2 вересня 2015 року при розгляді справи № 6-667цс15 підтвердив правову позицію щодо відступлення права вимоги кредитною спілкою, викладену у справі № 6-59цс15.

Роз'яснено, що відповідно до частини 1 ст. 512 ЦК кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передачі нею своїх прав іншій особі за операцією (відступлення права вимоги). Заміна кредитора в зобов'язанні не допускається в зобов'язаннях, нерозривно пов'язаних з особистістю кредитора.

Згідно зі ст. 1 Закону "Про кредитні спілки" кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, винятковим видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.

Ст. 21 Закону визначено види господарської діяльності кредитної спілки, а пунктом 11 частини 1 цієї статті встановлено, що здійснення кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої Законом, не допускається.

Отже, кредитна спілка як кредитор враховуючи особливості правового статусу, визначеного законом, не має права відступати право вимоги за кредитним договором, оскільки такі повноваження законом не передбачені.

Враховуючи, що спірні зобов'язання випливають з кредитного договору, укладеного кредитною спілкою з фізичною особою, надання кредитних коштів здійснено за рахунок об'єднання грошових внесків членів кредитної спілки, такі зобов'язання тісно пов'язані з особистістю кредитора і в силу положень ст. 515 ЦК заміна кредитора в таких зобов'язаннях не допускається, то немає правових підстав для задоволення позовних вимог про розірвання кредитного договору та стягнення заборгованості за кредитним договором, оскільки відступлення права вимоги не викликає правових наслідків.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав