На сайті Конституційної комісії опубліковані пропозиції Робочої групи з питань правосуддя про внесення змін до Конституції.

Погоджено, зокрема:

- виключення з проекту ст. 59 Конституції норми, згідно з якою для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших держорганах в Україні діє адвокатура;

- норму ст. 59 Конституції, згідно з якою кожен має право на професійну правову допомогу (зараз - "правову допомогу");

- редакцію ст. 131-2, яка говорить, що для надання професійної правової допомоги в Укріані діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво в суді і захист від обвинувачення. Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді в трудових спорах, спорах про захист соціальних прав або незначних спорах, а також щодо представництва малолітніх і неповнолітніх осіб та осіб, визнаних недієздатними або дієздатність яких обмежена.

Також проект містить норму про функціонування вищих спеціалізованих судів.

30 жовтня, Конституційна Комісія розглянула пропозиції Робочої групи.

Конституційна Комісія схвалила пропозиції Робочої групи з питань правосуддя і суміжних правових інститутів щодо змін до Конституції.

Відповідну пропозицію Голови Конституційної Комісії Володимира Гройсмана підтримала більшість її членів при одному голосі проти і п 'яти тих, хто утримався.

Текст проекту змін до Конституції буде передано на розгляд Президенту.

Нагадаємо, Венеціанська комісія висловила зауваження до норми про монополію адвокатів, оскільки вона представлялася надмірно обширною. Були рекомендовані винятки для окремих видів спорів, наприклад, трудових або незначних.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав