Державна фіскальна служба нагадала, що контролюючий орган надсилає платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов'язання платника податків розраховується контролюючим органом згідно зі ст. 54 ПК (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт:

- невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;

- завищення розміру задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ, розрахованого платником податку згідно з розділом V цього ПК;

- заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявлених у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з ПДВ, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки.

Такий порядок встановлено п. 58.1 ст. 58 ПК.

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 ПК, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом з підстав, зазначених у пп. 54.3.1 - 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПК, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, що настають за днем такого погодження.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав