Державна фіскальна служба у листі від 28 серпня 2015 року № 32067/7/99-99-22-04-02-17 розповіла про проведення документальних перевірок у зв'язку з набранням чинності 1 вересня Законом № 655-  щодо зменшення податкового тиску на платників податків.

Так, скасовано норми, що передбачають особливості прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами перевірок, проведених за визначених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 ст. 78 Податкового кодексу обставин, у зв'язку з наявністю кримінального провадження щодо кримінального злочину стосовно посадової особи платника податків. З 1 вересня 2015 року за результатами таких перевірок запроваджується загальний порядок та строки прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачений пунктом 86.8 ст. 86 розділу II ПК.

У разі, якщо судом за результатами кримінального провадження про кримінальне правопорушення, яке було розпочато до дня набрання чинності Законом № 655 та предметом якого є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, який набрав законної сили, в якому встановлено несплату податкових зобов'язань або винесено рішення про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами з цього питання, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається контролюючим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим контролюючим органом відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

У зв'язку з цим загальний порядок прийняття податкових повідомлень-рішень, передбачений пунктом 86.8 статті 86 розділу II ПК, застосовується за результатами перевірок, які проводяться в рамках кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, розпочатих після набрання чинності зазначеним Законом.

Податкові повідомлення-рішення за результатами перевірок, що проводяться в рамках кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, розпочатих до набрання чинності Законом № 655 (розпочатих і закінчених до 1 вересня 2015 року; розпочатих до, але закінчених після 1 вересня 2015 року, а також розпочатих і закінчених після 1 вересня 2015 року) приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

Підстави для самостійного визначення контролюючим органом за результатами таких перевірок сум грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми ПДВ платника податку, передбачених ПК або іншим законодавством, визначені у пункті 54.3 статті 54 розділу II ПК, у тому числі у підпунктах 54.3.1 - 54.3.3 цього пункту.

При цьому положення підпункту 1.6.3 пункту 1.6. розділу I Методичних рекомендацій про порядок взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків щодо ведення журналу реєстрації перевірок, призначених з ініціативи правоохоронних та судових органів, доцільно застосовувати лише щодо тих перевірок, за якими зберігається особливий порядок прийняття податкових повідомлень-рішень.

Зазначається, що оскільки Законом № 655 не внесено зміни до Митного кодексу, податкові повідомлення-рішення за результатами проведених перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, призначених відповідно до кримінального процесуального закону, приймаються з урахуванням частини 13 ст. 354 Митного кодексу. При цьому підстави для самостійного визначення контролюючим органом за результатами таких перевірок сум грошових зобов'язань визначено у підпункті 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 розділу II ПК.

З 1 вересня не відповідає вимогам Закону № 655 облік при здійсненні перевірок платників податків висновків актів перевірок суб'єктів господарювання, за результатами яких приймалися податкові повідомлення-рішення, у тому числі складені до набрання чинності Законом № 655.

ПК доповнено новою нормою про направлення (вручення) платнику податків податкових повідомлень-рішень у випадках, якщо за результатами перевірки встановлено факт заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявленої в податковій декларації або суми податкового кредиту, заявленої в декларації з ПДВ, за винятком випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших

У зв'язку з цим ведеться робота нової з розробки нової форми податкового повідомлення-рішення.

Посилено вимоги щодо складання наказу про проведення перевірки. Зокрема, такий наказ додатково до інформації, наведеної у Методичних рекомендаціях має містити інформацію щодо періоду діяльності, що перевірятиметься.

Крім того, за наявності письмового звернення платника податків замість невиїзної документальної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.

У зв'язку з цим, у випадках, коли платник податків при організації документальної невиїзної перевірки при отриманні повідомлення та копії наказу про її проведення подає до контролюючого органобґрунтованого звернення про проведення документальної виїзної перевірки (наприклад, у зв'язку з великою кількістю первинних документів, які необхідно надати контролюючому органу для проведення перевірки), такий орган розглядає питання щодо можливості виїзної перевірки (з урахуванням стану платника податків, наявності або відсутності його за місцезнаходженням (місцем проживання), відсутності інших обставин, які унеможливлюють належне проведення виїзної документальної перевірки) та про результати розгляду письмово повідомляє платника податків. У разі зміни виду документальної перевірки (з невиїзної на виїзну) необхідно забезпечити дотримання порядку організації та умов допуску до проведення виїзної документальної перевірки, встановлених статтями 77, 78 та 81 розділу II ПК, зокрема, оформлення та надання (пред'явлення) платнику податків відповідних документів для проведення документальної виїзної перевірки.

Адвокат Харків, Київ, Україна - юридичні послуги: розлучення, розділ майна, аліменти, реєстрація підприємства, реєстрація ТОВ, реєстрація торгової марки, реєстрація ФОП, позбавлення батьківських прав